Årsmøtet

Årsmøtet er supporterklubbens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av februar måned hvert år.

Det innkalles skriftlig og med minst 3 ukers varsel. Samtlige medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem må ha vært medlem sammenhengende det siste året (365 dager) for å få stemmerett ved avstemminger.

Årsmøte behandler:

  • Styrets beretning og regnskap.
  • Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene.
  • Styrets budsjettforslag.
  • Valg av styre og valgkomité

Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til styret innen èn uke før årsmøte skal avholdes.

Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall.

%d bloggers like this: