Årsmøtereferat 2014

Årsmøte i Oddrane Supporterklubb 11/02-14.

Tilstede: 37 stemmeberettigede.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps.

Ordstyrer: Bent Ole Kalshussæter.

Referent: Malin Holte Apalnes.

Protokollvitner: Silje Moen og Hanne Werge.

Tellekorps: Stian Thorstensen, Egil Holte og Jan Helge Edvardsen.

Sak 3: Styrets beretning for 2013.

 • Det ble stilt spørsmål ang. medlemsmassene, og hvorfor antall medlemmer har gått ned i 2013 kontra tidligere år. Svaret er at det stoppet veldig opp etter judas-banneret mot Jan Gunnar Solli, og i tillegg at Odd gikk ut av cupen tidlig.

 • Fort Falkum: Lite overskudd på 1272,42 kr. Driftskostnadene er redusert med 123.262 kr. Regnskapet for Fort Falkum er ikke klart før i slutten av Februar, og dette vil derfor bli tatt opp på et medlemsmøte.

 • Tifo: Oddrane har fått inn et par klager på røyk pga. blussing. Spillergruppa har ytret ønske om bluss på de kampene det er aktuelt.

 • Bytte av bank: Oddrane var i forhandlinger med Sparebank1, men disse stoppet og styret har besluttet å bli hos DNB.

Sak 4: Regnskap 2013.

 • Ragnhild Solberg har vært økonomiansvarlig, og sender regnskapet videre til revisor med bilag.

 • Det er et underskudd på 26.497,17 kr. Dette er grunnet skade på Oddrane-bilen. Det har blitt solgt reklame på bilen, men inntektene på disse kommer ikke inn før i 2014 og derfor underskudd.

Sak 5: Innkomne forslag.

 • Sak 1. Ser antydning til et lite underskudd, men til gjengjeld reduserte kostnader i form av retur på varer og mindre svinn.

 • Fort Falkum har dratt mye krefter fra supporterklubben, og gjort at det ofte har blitt litt mye pub og litt lite supporterklubb.

 • Det har jevnt over vært flere bortesupportere på puben enn det har vært hjemmesupportere.

 • På bortekamper har det i snitt vært ca. 65 stykker på Fort Falkum.

 • Evaluere i løpet av vårsesongen om det er drivverdig for Oddrane.

 • Svindalkiosken har søkt om skjenkebevilling, og dersom de får dette vil det bli en utfordring for Oddrane å ha fortjeneste på Fort Falkum. Har vurdert å gjøre det om fra en pub til en samlingsplass for alle i alle aldre.

 • Sak 2. Regler og retningslinjer for styret i Oddrane, se vedlegg s. 22. Skal legges inn i vedtektene til Supporterklubben under §8 – styremøter.

 • Sak 3. Styringsgruppa i Omvendt julenisse styres frittstående med egen økonomi.

 • Sak 4. Virker som det er stor interesse blant de oppmøtte på årsmøte. Oddrane takker ja til 30 plasser. Haugesund har ønsket oss velkommen til folkefest, og vil gjerne at vi har med bluss og lignende på stadion, så lenge det skjer innenfor standard rammer.

 • Forslag om å protestere mot NFF pga. kampene på 16. mai, og at 16. mai som tradisjonelt er fotballens festdag, har mer enn mindre forsvunnet. Kommer fram til at vi vil vinke dette positivt, og gjøre det beste ut av situasjonen.

 • Odd venter på tilbakemelding. Supporterleder melder ifra i løpet av kort tid.

 • Sak 5. 1) Mange som er enig. Legger dette ansvaret over til tifo-gruppa.

 • 2) Styret i samarbeid med tifogruppa finner en løsning og kandidat/-er til å være forsanger. Vil også komme med forslag på retningslinjer.

Sak 6: Handlingsplan for 2014.

 • Supporterleder ønsker at negativiteten som har vært i medlemsmassene skal snues til positivitet. Dette vil være et av hans hovedfokus i sesongen som kommer.

Sak 7: Budsjett forslag 2014.

 • Spørsmål om å redusere kostnadene på porto ved utsendelser pr. e-post. Noen utfordringer ved dette er at mange endrer e-postadresser uten å gi tilbakemelding og det er vanskelig å finne ressurser til å få det gjennomført uten kostnader. Redusere antall utsendinger til neste gang. årdrad l utsendinger til neste rneste r endrer e-postadresser uten å gi tilbakemelding og det er vanskelig å finne ressurser til

 • Etterlyser kolonne for budsjett fra 2013. Det er en ny måte å sette opp budsjettet på, og neste år vil også budsjettet fra forrige år være med.

 • Medlemskontingenten er økt, som vil si større inntekt. Dette er ikke tatt med i budsjettet.

Sak 8: Valg av nytt styre og valgkomité.

 • Utdeling av honnør til utgående styremedlemmer.

 • Ordstyrer, Bent Ole Kaldhussæter, klubber inn det nye styret, 1 og 1.

 • Styret som ble valgt for 2014:
  Leder: Tommy Hagen
  Nestleder: Roger Sørensen
  Sekretær: Sigrid V. Sørensen
  Kasserer: Trond Emil Langseth
  Styremedlem: Malin H. Apalnes
  Styremedlem: Daniel Rustbakken
  Styremedlem: Veronica Svendsen
  Styremedlem: Runar Abrahamsen
  Vara 1: Knut Olav Dalsbotten
  Vara 2: Stian Sikane
  Vara 3: Roger Hoksrød

 • Valgkomité: det nye styret får mandat til å finne nye representanter til valgkomitéen.

Protokollvitne                         Protokollvitne

Silje Moen                                             Hanne Werge

%d bloggers like this: