Årsmøtereferat 2011

Referat fra årsmøtet 10. februar 2011

 

Referatet etter årsmøtet lest og godkjent av protokollvitnene, og her følger det

 

Tilstede 42 stk.

 

1.         Innkalling og saksliste. Godkjent.

 

2.         Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner.

  • Ordstyrer: Atle Johnsen
  • Referent: Ragnhild Solberg
  • Protokollvitner: Sigrid Vintertun Sørensen og Svenn Ivar Krogsund.

 

3.         Styrets beretning. Godkjent

  • Ble lest av Atle.
  • Det ble litt diskusjon om utgivelse av medlemsblad. Det er både tidkrevende, dyrt og vi mangler folk til å gjøre jobben. Vi har også fått en ny fin nettside hvor alle nyheter formidles. Styret utfordres til nok en gang å se på muligheter for å få laget et medlemsblad som evt kan selges på fortet.
  • Det var applaus for lokalene vi har greid å få til.

 

4.         Regnskap. Godkjent

 

5.         Innkomne forslag.

  1. Forslag om å overføre regnskapet til Oddrane til ekstern regnskapsfører. Den       samme som har regskapet til Fort Falkum. Godkjent.
  2. Avvikling av dagens forum. Godkjent

 

6.         Handlingsplan 2011.

  • Kommentar om at utgivelse av medlemsblad også burde være med i handlingsplan. Ellers godkjent.

 

7.         Budsjett. Godkjent.

 

8.         Valg av nytt styre:

Styreleder Atle Johnsen 1 år igjen

Styremedlem Lise Edvardsen 1 år igjen

Styremedlem Jan Helge Edvardsen 1 år igjen

Styremedlem Roger Sørensen 1 år igjen

Ny nestleder Tommy Hagen for 2 år

Styremedlem Trone E. Langseth for 2 år

Styremedlem Egil Holte  for 2 år

Styremedlem Jeanett Tellefsen  for 2 år

Varamedlem Jan Ingvar Andersson (Janne) 1 år

Varamedlem Jon Inge Kleven 1 år

 

Valgkomité:

Bent Ole Kaldhussæter

Emil Sølyst

 

 

Protokollvitner

 

 

Sigrid Vintertun Sørenes                                              Svenn Ivar Korgsund

%d bloggers like this: