Årsmøtet 2018: Frister og saker

Årsmøtet for 2018 vil bli avholdt onsdag 31. januar på Fort Falkum, kl. 19.00. Alle medlemmer har rett til å møte, og alle medlemmer har hver sin stemme. Mer om årsmøtet kan du lese her, og våre vedtekter finner du her.

Årsmøtet 2018

Onsdag 31.januar kl. 19.00

Fort Falkum

Organisasjonsnummer 882.193.012MVA

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling:

Godkjenning av saksliste:

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps.

Valg av Ordstyrer: Tommy Hagen

Valg av Referent: Kjetil Berge

Valg av Protokollvitne:

Valg av Tellekorps:

Sak 3: Styrets beretning for 2017
Sak 4: Regnskap
Sak 5: Innkomne forslag

Fra Styret

Ingen saker

Fra medlemmer

Oddrane-bilen

Når og hvordan har Oddrane bestemt seg for å kjøpe bil som per 27.10.2017 var på kr 165.000? Hvordan gjøres dette skattemessig?

Oppføring i brønnøysundregisteret

Et tidligere styremedlem påpeker at vedkommende fortsatt står oppført som styremedlem i Brønnøysundregisteret.

Det opparbeidede utearealet på Fort Falkum

Hvorfor ble det ikke laget pallebord og -stoler gratis? Det var i følge forslagsstiller mange som sto klare for dugnadsarbeid, og forslagsstiller mener man kunne spart mye på dette.

TIFO før hver kamp

Det foreslås at TIFO-gruppa forplikter seg til å lage TIFO-arrangementer til hver kamp.

Sak 6: Handlingsplan

Dette er styrets forslag til handlingsplan i 2018:

Flere på borteturer
Øke antall medlemmer
Jobbe for flere aktive sponsorer til borteturer
Fortsatt godt samarbeid og dialog med Odd
Fortsatt holde prisene på borteturene nede

Sak 7: Valg

Komiteen har i år bestått av:
Erik Hobæk
Veronica Svendsen
Jon Endre Klevar

De har levert følgende innstilling for 2018:

Leder: Vetle Bergene Johansen: 2 år (til valg)
Nestleder: Gry Eriksen: 2 år (til valg)
Kasserer: Berit Elise Rønhaug Røe: 1 år (til valg)
Sekretær: Noomi Smith: 2 år (til valg)
Styremedlem: Alexander Almvik: 2 år (til valg)
Styremedlem: Petter Jansen: 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Aslaug Marie Klevar: 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Gro Lunde: 2 år (til valg)
Vara 1: Even Broløkken: 1 år (til valg)
Vara 2: Benjamin Smith: 1 år (til valg)
Vara 3: Asle Øverås: 1 år (til valg)

Vi takker samtidig av:

Hans Rune Aadalen
Kjetil Berge
Jan Roger Berntsen
Kjell Anders Naphaug Strand

Innstilling til ny valgkomité:
Jesper Friberg: 2 år (til valg)
Sigrid Helene Mathisen: 2 år (til valg)
Jon Endre Klevar: 2 år (til valg)

Mvh,
Jon Endre Klevar
Valgkomiteen
Oddrane Supporterklubb

Årsmøtet slutt.

Om du har spørsmål, så kan disse rettes til Oddrane Hotline(988 21 634), post@oddrane.no, eller på vår facebookside.

Hvis du ikke er medlem, men ønsker å delta og avgi din stemme, så gjøres dette ved å følge én av fremgangsmåtene du finner her. Husk at du kan opprette eller fornye ditt medlemskap i forkant av årsmøtet, og vi tar både kort og kontant. Dørene åpner kl. 18.00.

%d bloggers like this: