Styret

Dette er Oddranes styre for 2018-sesongen. Bilder og annen info vil komme om kort tid.

Styreleder: Vetle Bergene Johansen. Tlf: 458 00 988. E-post: veberjo@gmail.com


Nestleder: Gry Eriksen. Tlf: E-post:


Sekretær: Noomi Smith. 471 48 857. E-post: noomismith@hotmail.com


Styremedlem: Alexander Almvik. Tlf: 406 70 789. E-post: alexander@oddrane.no


Styremedlem: Petter Jansen. Tlf: E-post:


Styremedlem: Aslaug Marie Klevar. Tlf: 992 45 227. E-post: a-m-klev@online.no


Styremedlem: Gro Lunde. Tlf: E-post:


Styremedlem: Even Broløkken Tlf:


Vara 1: Benjamin Smith Tlf:


Vara 2: Ahre Hansen Tlf:

 Vara 3: Christoffer Johannessen Tlf:

One thought on “Styret”

%d bloggers like this: