Årsmøtedatoen er klar!

Hold av denne dagen!

Årsmøtet er Oddrane Supporterklubbs høyeste myndighet, og er som sådan vårt viktigste organ. Årets årsmøte vil bli avholdt onsdag 31. januar kl. 19.00, på Fort Falkum. Alle Oddrane-medlemmer har møterett og stemmerett. Mer om årsmøtet kan du lese her, og våre vedtekter finner du her.

Alle som ønsker å sende inn saksforslag i forkant av årsmøtet kan rette disse til post@oddrane.no, eller pr. brev (Oddrane supporterklubb, postboks 47, 3705 Skien). Saksforslagene må være Oddrane i hende innen onsdag 24. januar.

Så snart sakslisten er klar, så vil denne bli lagt ut på denne siden, som du også finner under “Alt om Oddrane” -> “Årsmøtet” -> “Årsmøtet 2018: Frister og saker”.

Om du har spørsmål vedrørende årsmøtet, så kan du kontakte oss på post@oddrane.no, eller på våre facebook– og twittersider.