Årsmøtet 2020

Datoen er satt!

Årsmøtet for 2020 vil bli avholdt onsdag 5. februar på Fort Falkum, kl. 19.00. Alle medlemmer har rett til å møte, og alle medlemmer som har vært medlem i minst ett år (365 dager) har hver sin stemme. Mer om årsmøtet kan du lese her, og våre vedtekter finner du her.

Om du har saker du ønsker behandlet på årsmøtet, så må disse sendes inn innen onsdag 29. januar, og du kan da benytte deg av kontaktformene nevnt nedenfor.

Endelig saksliste og styreposisjoner til valg vil bli publisert i rimelig tid.

Om du har forslag til valgkomitéen, så kan du kontakte komitéens leder Asle Øverås på tlf. 97643150.

Om du har spørsmål, så kan disse rettes til Oddrane Hotline(988 21 634), post@oddrane.no, eller på vår facebookside.