Tolvte dag i Oddvent!

Hva befinner seg bak den tolvte luken?

Begrepet den 12. mann ble oppfunnet på 1900-tallet i USA, og befestet seg som en betegnelse på engasjerte supportere. De sang, støyet, og gjorde det de kunne for å vippe kampen i lagets favør.

Den 12. mann, det er oss. I år har vi som vanlig reist Norge og Europa rundt, for å støtte gutta hvorenn de skulle befinne seg. Det er ikke til å legge skjul på at tidligere års supporterprestasjoner har vært høyst variable, men de aller fleste vil være enige i at vi har tatt store steg. Fortsatt er det mye rom for utvikling, men nå vil vi noe! Det er det ingen som tviler på. Mange gode tifoer har blitt produsert, flaggene vaier i enda større grad, og ikke minst så høres vi bedre og bedre.

Den utviklingen hadde vi ikke klart uten støtte fra klubben. Og da tenker vi ikke bare i økonomiske baner, for vi har ved flere anledninger fått forsterkninger fra moderskipet. Da vi sto på langsiden på Alfheim fikk vi besøk av en trivelig engelskmann, som ble vitne til noe han aldri hadde sett før: En direktør som står med supporterne! Det er ikke hver dag vi får besøk av Supermann Håndlykken, men Odds Chief Executive Officer er utvilsomt rett mann i rett stilling. Hvertfall for oss!

En annen som fortjener litt ekstra heder i dette henseende er Fredrik Oldrup Jensen. Da han i høst fikk en dask på lanken for å være slem gutt, valgte Fredden å avtjene soningen oppe hos oss. Det er alltid hyggelig å få celebert besøk, og vi ser på dette som en anerkjennelse. Du og alle andre som ikke får befinne seg på banen er hjertelig velkomne!